February 2, 2024

Open Europe forma part d’un projecte per a incentivar la creativitat entre els joves

L’associació reusenca de programes educatius Open Europe participa en el programa ‘Move & Act’. Es tracta d’un projecte Erasmus + que sosté el desenvolupament d’habilitats digitals, creatives i emprenedores per a joves. L’objectiu principal és el desenvolupament d’aquestes habilitats per ajudar-los a formar-se tenint una identitat europea, i augmentar així les seves possibilitats laborals per actuar a escala local, nacional i europea.

En aquest sentit, el projecte ‘Move & Act’ permet desenvolupar habilitats artístiques, enfocades al camp de les arts audiovisuals, i també digitals, relacionades amb tecnologies innovadores, per a joves en risc d’exclusió social. Així mateix, vol crear una xarxa de joves en risc d’exclusió social i donar-los l’oportunitat de dir la seva vers les problemàtiques que pateixen.

Lloguer d'espais

Dades del centre educatiu
Dades de la persona de contacte