February 2, 2024

Open Europe fomenta l’educació sexual a joves amb necessitats especials

L’organització reusenca Open Europe participa de forma activa en el projecte ‘Parents United’. La iniciativa reuneix a cinc socis de Bèlgica, Bulgària, França i Espanya amb l’objectiu comú de promoure l’educació holística de la sexualitat per a pares, educadors, cuidadors i tutors de nens amb necessitats especials. El projecte pretén proporcionar a aquestes persones un suport significatiu per a l‘educació sexual dels seus fills.

‘Parents United’ se centra en la millora del coneixement i les habilitats comunicatives, en promoure un canvi positiu en les creences, les actituds i els comportaments, i refinar els patrons d’interacció entre els pares i els seus fills.

Aquesta setmana, l’Espai Boule acollirà una reunió transnacional on representants de tots els països que en són socis treballaran conjuntament per avançar en els objectius del projecte. Aquesta trobada vol ser un moment clau per impulsar la iniciativa ‘Parents United’ al territori, promoure la cooperació internacional i contribuir al benestar dels infants amb necessitats especials.

Lloguer d'espais

Dades del centre educatiu
Dades de la persona de contacte